Finansijska kriza koja je pogodila svet 2008. godine uništila je mnoge, a posebno snažno pogodila najsiromašnije građane.

Gubitak poslova, nesigurnost i strah postali su deo svakodnevice i stanovnika jednog malog italijanskog gradića Forni di Sopra.

Šef banke u tom mestu u kojem je tada živelo 1100 ljudi Đilberto Baskijera odlučio je pomoći makar onim najsiromašnijim građanima koji nisu mogli dobiti kredite. 

Prisećajući se tog razdoblja opisao je kako se sve više trudio opravdati odbijanje zahteva za kreditom onima koji su bili presiromašni da bi moglo dobiti kredit. I nije uspevao.

 U to je vreme italijanska vlada na sve načine pokušavala sprečiti bankrot zemlje a istovremenom nije mogla ispuniti sve zahteve koje im je postavila EU i ostali kreditori.

Tadašnji premijer Silvio Berluskoni odabrao je oštre mere štednje koje su onemogućile velikom broju Italijana dobijanje kredita.

 

Mutni bankarski poslovi bili su jedina alternativa da bankar spasi svoje klijente koji su bili pred bankrotom

 

U takvim trenucima Baschiera nije vidio nikakvu drugu alternativu, pa je odlučio uzeti stvar u svoje ruke i pomoći građanima. Pripremio je pomalo mutan bankarski sistem i počeo novac od bogatijih klijenata u tajnosti transferirati na račune tih siromašnih građana koji nisu mogli dobiti kredite. Tokom sedam godina, kako kažu tužioci, on je takvim poslovima preusmerio više od milion evra.

2016. godine doživio je neuspeh jer klijenti nisu mogli vraćati zajam. Njegovo postupanje postalo je predmet istrage. Mediji su ga prozvali modernim Robin Hudom, upoređujući ga sa legendarnim junakom koji je krao od bogatih i davao siromašnima. 

"Verovao je kako će oni kojima je pomagao moći vraćati tu pozajmicu, ali neki od njih to nisu uspeli", rekao je njegov advokat Roberto Mete.

Istražitelji su ipak zaključili kako se  Đilberto Baskijera nije okoristio tom prevarom što mu je pomoglo da postigne s njima dogovor.

Osuđen je na dve godine zatvora, ali u zatvor neće ići zahvaljujući 'pomilovanju' koje dobijaju prestupnici s relativno kratkim zatvorskim kaznama, i oni koji su po prvi put osuđeni, piše The Washington Post. 

U sličnim slučajevima u drugim zemljama sudovi nisu bili baš blagonakloni prema takvim prestupnicima.

2007. godine 45-godišnji nemački bankar osuđen je na gotovo tri godine zatvora zbog toga što je preusmerio 2,4 miliona dolara s računa bogatih klijenata na račune siromašnijih čiji su zahtevi za kredite bili odbijeni.

Dve godine nakon toga, američki sud osudio je još jednog bankara na godinu dana zatvora zbog preusmeravanja više od 300.000 dolara u osam godina.

život bivšeg premijera Berluskonija nakon tog teškog razdoblja obeležile su optužbe za korupciju, seks s maloletnicama, suđenje i nekoliko zatvorskih kazni, koje su mu posle smanjene ili od kojih se odustalo. Veruje se kako on i njegova deca danas lepo i dobro žive, a kako piše magazin Forbes imaju 8,6 milijardi dolara.  Italijanski Robin Hud takvim se luksuzom i milijardama ne može pohvaliti. Baschiera je zbog presude ostao bez kuće i bez posla, a verujemo i bez mogućnosti da sam podigne kredit kako bi se mogao oporaviti. 
 

Sve je više onih koji se odlučuju za keš kredite, ali i refinansiranje starih zajmova.

Komentatori ne isključuju kao uzrok tzv. sezonski efekat, ali kao razloge navode i povoljnije uslove za zaduživanje i makroekonomsku stabilnost.  Život na rate – sve tanja linija između slobodnog izbora i moranja. Dubravka i njen suprug održavali su se na toj liniji punih 15 godina...čekali sigurne uslove, dočekali zaključak koji im je i ranije bio i te kako poznat.  Dubravka Vidaković, korisnica stambenog kredita, kaže da je kupovina stana u Srbiji moguća samo uz pomoć kredita.  "Od mesečnih prihoda prvo se odvaja novac za ratu jer ako bismo preskočili došli bismo u veliki problem", kaže ona. 

Loading...


Vidakovići dali skroman doprinos da banke april, maj i jun ocene rekordnim kvartalom kakav se ne pamti u poslednjih osam godina. U ta tri meseca građanima odobreno gotovo 40 milijardi dinara. 

Iz Narodne banke Srbije kažu da je ovaj rast najvećim delom rezultat dinamičnog odobravanja gotovinskih kredita i zajmova za refinansiranje, koji se, po pravilu, odobravaju u dinarima i na rokove otplate duže od pet godina. 

A u analizi stručnjaka stoji da građane pre svega mame nikad niže kamatne stope...mi smo pitali da li su nas letnji apetiti, kao što je odlazak na more, naterali da povećamo dug? 

"I prethodne godine i pre dve i pre tri smo imali sezonski efekat tako da nije u pitanju samo sezonski efekat koji donekle ovo može da objasni nego bih pre rekao da se radi o dobrim očekivanja za budući period, o jednoj ostvarenoj makroeko stabilnosti", kaže Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije. 
Loading...


Građani, ne računajući stambene kredite, uglavnom su orijentisani na pozajmicu u dinarima, privredi se više sviđaju evri. Kako god, dugovi rastu. Sabrana na kraju jula ukupna kreditna suma iznosi 2.317 milijardi dinara, dok se zaduženje stanovništa sa mesečnim skokom od gotovo 1 odsto približava sumi od hiljadu milijardi. Alarmantno? 

"A kad pogledanmo taj pokazatelj koliko smo po građaninu prosečno zaduženi, mi još uvek kaskamo za razvijenijima i to značajno Hrvati, Slovenci ... prema tome ne možemo oceniti kao alarmantan", ističe Grubišić. 

U Udruženju banaka danas prezauzeti da bi dali bilo kakav komentar, ali sigurni smo - nemaju ništa protiv ovakve tendencije.

Vrhovni kasacioni sud (VKS) usvojio je zahtev jedne banke u Srbiji za reviziju i ukinuo pravosnažnu presudu kojom je zbog promenjenih okolnosti 2016. godine bio raskinut ugovor između te banke i korisnika stambenog kredita od 145.000 švajcarskih franaka.

Ovom odlukom koja je objavljena na sajtu VKS, ceo slučaj je vraćen na početak - prvostepenom - Višem sudu u Novom Sadu na ponovno suđenje, jer je tokom revizije VKS utvrdio da je došlo do pogrešne primene zakona, jer su propustili da utvrde sve činjenice važne za donošenje odluke.  VKS je pored ostalog konstatovao da su u ovom slučaju Viši i Apelacioni sud u Novom Sadu propustili da utvrde da li su korisnici kredita nakon enormnog skoka švajcarskog franka tražili konverziju glavnice kredita u evre, na šta su bili ovlašćeni ugovorom.  Ukinutom presudom Apelacionog suda u Novom Sadu od 1. septembra 2016. godine, odbijena je žalba banke i potvrđena je presuda Višeg suda u Novom Sadu od 11. februara 2016. godine kojom je usvojen tužbeni zahtev klijenata (korisnika kredita) i raskinut ugovor o dugoročnom stambenom kreditu od 5. septembra 2008. godine, usled bitno promenjenih okolnosti, zbog ogromnog rasta kursa švajcarskog franka.  Istom odlukom, banka je bila obavezana da tužiocima na ime troškova postupka isplati 256.650 dinara. Protiv ove presude banka je izjavila reviziju koju je VKS usvojio i ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Sadu, koja je potvrđena pravosnažnom odlukom novosadskog Apelacionog suda.  U konkretnom slučaju, korisnici kredita su sa tuženom bankom zaključili 5. septembra 2008. godine ugovor o dugoročnom stambenom kreditu od 145.050 švajcerskih franaka, što je oko 90.000 evra.  U svojoj presudi, prvostepeni sud je zaključio da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, jer je nakon zaključenja ugovora došlo do enormnog skoka valute švajcarskog franka nezavisno od volje ugovorača, "usled čega je visina novčane obaveze korisnika kredita u toj meri uvećana da to ne samo da otežava ispunjenje njihove ugovorne obaveze, već dovodi u pitanje i svrhu ovog ugovora".  Drugostepeni sud je u potpunosti prihvatio ovo mišljenje, s tim što smatra da nije reč o normalnom riziku ugovaranja, jer je usled velikog skoka kursa švajcarskog franka u odnosu na dinar, kao promenjene okolnosti koju korisnici kredita sa prosečnom pažnjom nisu mogli očekivati i pretpostaviti, visina njihove novčane obaveze u vraćanju kredita postala velika, čime je narušeno načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja iz ZOO.  Veštačenjem je utvrđeno da je od ugovaranja (septembar, 2008.) do veštačenja u oktobru 2015. godine, kurs švajcarskog franka povećan za 46 odsto više u odnosu na rast evra u istom periodu, kao i da je u istom perodu dinar deplasiran za 57 odsto u odnosu na evro.  Nezavisno od ovih okolnosti, VKS je ukazao da se nižestepeni sudovi uopšte nisu bavili pitanjem da li su korisnici kredita, u skladu sa odredbom iz ugovora, banci podneli zahtev da se preostali iznos glavnice iskaže u evru i da u tom smislu banka izvrši konverziju preostalog iznosa glavnice u evro. Zbog toga je VKS naložio da prvostepeni sud u ponovnom postupku utvrdi da li su korisnici kredita koristili tu mogućnost i ako nisu, zbog čega nisu, navodi se u odluci.  "Pored toga, ovakva obaveza, odnosno dužnost banke da kredit u švajcarskim francima i drugoj stranoj valuti konvertuje kredit u evro, po kursu i na način predviđen ovom odlukom, propisana je i Odlukom Narodne banke Srbije o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi sa kreditima indeksiranim u stranoj valuti donetom 24. februara 2015. godine", ukazao je VKS.  Zbog toga je VKS naložio da Viši sud u Novom Sadu takođe u ponovljenom postupku utvrdi da li je tužena banka dostavila korisnicma kredita ponudu za zaključenje aneksa ugovora o kreditu. VKS dalje navodi da se za sada ne može prihvatiti stav nižestepenih sudova da se - isključivo zbog enormnog pada kursa švajcerskog franka u odnosu na evro posle zaključenja ugovora o kreditu ne može ostvariti svrha ugovora i da bi zato bilo nepravično održati ga na snazi.  U tom kontekstu, VKS ukazuje da su sudovi propustili da cene pretpostavke iz ZOO, kojima je, kako podseća, propisano da raskid ugovora ne može da zahteva strana koja se poziva na promenjene okolnosti, a koja je bila dužna da ih uzme u obzir u vreme zaključenja ugovora ili ih je mogla izbeći.  Po nalogu VKS u ponovonom postupku je neophodno utvrditi i da li su korisnici kredita "valjano" razumeli sadržinu ugovornih odredbi i da li su mogli da u punoj meri ocene ekonomske posledice zaključenja ugovora o švajcarskim francima, odnosno taj devizni rizik.  "Zbog toga je potrebno utvrditi i koje su profesije korisnici kredita jer je ta činjenica od značaja za primenu načela savesnosti i poštenja iz ZOO", naveo je VKS.

Prema zvanično dostupnim podacima Uprave za javni dug, Srbija je tokom 2017. i zaključno sa martom ove godine, na ime penala za nepovučena sredstva za odobrene kredite platila oko 4,4 miliona evra.
 
Iako su ovi iznosi značajno manji u odnosu na period od pre pet godina, kada je Srbija za odobrena, a nepovučena sredstva platila više od osam miliona evra, činjenica da se plaćeni penali još uvek mere milionskim iznosima pokazuje da problem s realizacijom projekata i dalje postoji.
 
Naime, međunarodne banke i kreditori poput Svetske banke, EBRD, EIB-a, ali i strane vlade, kredite odobravaju državama po povoljnim kamatnim stopama na osnovu projekata. To su sredstva za najveće projekte u državi, kao što su putevi, pruge, modernizacija i razvoj javnih preduzeća i slično. Kada država ne napreduje s projektima, i ne povlači sredstva u ugovorenim rokovima ona zbog toga plaća proviziju odnosno penale jer je to „zarobljen novac“ banaka. Tako, recimo, EBRD naplaćuje proviziju od 0,5 odsto na nepovučena sredstva, IBRD - 0,25 odsto, Eksport imort bank of China 0,75, a Vlada Azerbejdžana - 0,5 odsto.
 
Prema zvanično dostupnim podacima Uprave za javni dug, Srbija je u 2017. na ime penala platila oko 3,3 miliona evra, dok je od početka ove godine zaključno sa 31. martom taj iznos bio oko 1,1 milion evra.
 
Kako piše Insajder, prošlogodišnja i ovogodišnja kašnjenja su, između ostalih, postojala u povlačenju sredstava za projekte Koridora 10, Železnica Srbije, Puteva Srbije, a na tom spisku su i JP Srbijagas, Elektroprivreda Srbije. Neki od ovih kredita odobravani su godinama unazad, ali se projekti dugo nisu pomerali s mrtve tačke.

Našli smo kompromis i sredu proglasili kao zvanični dan za seks

Muž i ja imamo po četrdeset i nešto godina i dvoje male dece. Ako to uzmete u obzir,…

Kako se vidi da li je žena dobra u krevetu?

Devojke pišu savete za devojke kako da zavode, pričaju međusobno (detaljnije i prljavije…

Da li WiFi postaje prošlost?

Bez obzira na to koliko nam je promenio živote, WiFi može da nas nervira zbog toga što je…

Bankomat izbacivao novčanice od sto dolara, ljudi se tukli | VIDEO

Policija je prošlog ponedjeljka morala da blokira čitav kvart u američkom gradu Hjustonu…

Microsoft dobio nove ikonice VIDEO

Microsoft je otkrio sve nove ikonnice na aplikaciji “Office 365”, koje imaju smelije i…

Dugo smo čekali: Youtube konačno ostaje bez ove opcije

YouTube najzad ukida "Annotations", odnosno tekstualne poruke i prozore u kojima su…

„Kad tata mora da ti dokaže poentu“ Uhvatio ćerku kako vodi ljubav u autu s momkom | VIDEO

Očevi se izgleda teško mire sa činjenicom da njihove ćerke mezimice odrastaju, a naročito…

Jesmo li srećniji ako imamo više seksa?

Seks utiče na mnoge aspekte našeg života, bez obzira na to jesmo li seksualno aktivni ili…

Stručnjak sa Harvarda tvrdi da je ovo bila najgora godina u istoriji

Godina 536, kada je Evropu, Aziju i Srednji istok pogodila misteriozna magla, nakon čega…

Ovih 5 tipova žena muškarci ne podnose, ni po koju cenu!

Jasno nam je šta nas živcira kod muškaraca i kakve ni u kom slučaju ne bismo pustili ni…

Psi štite bebe od infekcija

Bebe koje imaju kontakt sa kucama ređe obolevaju od infekcija uha i disajnih puteva od…

Ako volite često nešto da grickate imamo predlog za vas.

Ako volite često nešto da grickate imamo predlog za vas. Samo zamenite loše grickalice…

Žena u ovom znaku rado bi da „poludi“ u krevetu, samo…

U svojim erotskim igrama i seksualnim pozama žena u ovom znaku može biti prilično…

Žena u ovom znaku bezrezervno se prepušta ljub

Kad voli, ona se potpuno prepušta i bezrezervno veruje partneru. Nije nimalo proračunata.…

Pande u Sečuanu dobijaju rezervat od milijardu i po dolara

Kina će uskoro postati bogatija za rezervat pandi koji će biti dvostruko veći od…

Muškarac u Indiji preminuo je nakon što ga je kamenovala grupa majmuna

Muškarac u Indiji preminuo je nakon što ga je kamenovala grupa majmuna. Radi se o…

Odličan TRIK da vizuelno povećate kupatilo

Mnogi bi voleli da imaju veliko, prostrano kupatilo u kome ima mesta za sve – ali…

Sahranjena u venčanici, u svojoj 19. godini. Pomogla u hapšenju ubice 45 godina POSLE SVOJE SMRTI

Bio je 14. septembar 1973. kada je mladi policajac Kristofer Biš u Ilinoisu naišao na…

Bankar na sudu: Novac bogatih slao na račune siromašnih

Finansijska kriza koja je pogodila svet 2008. godine uništila je mnoge, a posebno snažno…

Novi "dokaz" da čovek nije bio na Mesecu? | FOTO

Iako smo do sada o sletnju američke letelice Apollo 11 na Mesec mogli da čujemo pojedine…

ŠOKANTNO PRIZNANJE SLAVNE ATLETIČARKE: Bila sam drolja i htela sam seks za novac sa što više muškaraca

Suzy Favor Hamilton UČESTVOVALA je na Olimpijskim igrama tri puta. Bilo je to 1992.,…

Devojčica u jezeru našla mač star 1.500 godina

KOPENHAGEN - Osmogodišnja devojčica izronila je mač star 1.500 godina, iz švedskog jezera…

Mučio se sa zadatkom iz matematike, pa pozvao policiju da mu pomogne

Jedan dečak u američkoj saveznoj državi Kolorado pozvao je policiju kako bi mu pomogla u…

U nedostatku orgazma tu je ''peegazam''

Ako ste popili mnogo kafe, soka ili litar vode posle treninga, verovatno ste i trpeli sa…

Otkriven prvi satelit van našeg sistema i veličine je Neptuna?

Astronomi misle da su otkrili prvi satelit van Sunčevog sistema. Ovaj egzosatelit ne…

LEKARI U ŠOKU: Uzeo lek za erekciju i sada sve vidi crveno

Muškarac iz Njujorka koji je želeo da ostane anoniman nazvao je lekare nakon što je, kako…

Zašto pametne i lepe devojke šetaju same?

Da li ste se ikada pitali zašto su pametne i atraktivne devojke često same? Ne, one nisu…
© 2014 Agencija Expres Media. All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd